جستجوکود اوره ارگانیک

کود اوره ارگانیک

اين کود حاوی مقدار 20% ازت بعلاوه ماده آلی بميزان 80% وزنی است که بصورت سفارشی و بر مبنای درخواست مشتری توليد ميشود. ماده آلی اين کود از منابع غنی کمپوست گرفته شده و در حالت کلّی دارای مقادير 20% ازت، 40% ماده آلی ، 15% کربن آلی  ميباشد که ضمن تامين ازت مورد نياز گياه، به حاصلخيز شدن زمين نيز کمک ميکند.