جستجوسولفات پتاسيم ارگانيک

سولفات پتاسيم ارگانيک

کود سولفات پتاسیم ارگانیک گلشن کود ایرانیان حاوی 24% پتاس قابل جذب بعلاوه 20% گوگرد بعلاوه مواد ارگانیک است که بر روی زمین ها و کشت هایی که نیاز به پتاس دارند اثر گذاری بسیار مطلوبی را برجای میگذارد. 

این کود در کیسه های 50 و 25 کیلوگرمی به بازار عرضه میشود.