جستجودی آمونيوم فسفات

دی آمونيوم فسفات

D.A.P 

کود دی آمونیوم فسفات تولیدی این گروه با آناليز استاندارد 18-46 عرضه ميگردد و فقط بصورت سفارشی با تناژ حداقل 1000 تن قابل توليد در قالب قرارداد است. 

لطفا جهت کسب اطلاعات بيشتر با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرماييد.