جستجوسوپر فسفات ساده

سوپر فسفات ساده

S.S.P 

 

کود سوپر فسفات ساده تولیدی اين شرکت با آناليز استاندارد فسفر محلول 16% و فسفر کل 21% و گوگرد 9% به بازار عرضه میگردد. شرايط خريد اين کود انعقاد قرارداد حداقل 1000 تنی توسط خريدار ميباشد. 

جهت کسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد در ساعات اداری با دفتر مرکزی شرکت تماس حاصل فرماييد.